Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Dubovany - oficiálne webové sídlo obce Hľadať
 
 

Tlačivá

Miestne dane a poplatky

Oznámenie odpady viacero osôb
 Oznámenie odpady -viacero osôb.doc (27 kB) (27 kB)

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a kdani za nevýherné hracie prístroje FO
 Priznanie FO.pdf (4.5 MB) (4.5 MB)

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje PO
 Priznanie PO.pdf (4.6 MB) (4.6 MB)

Oznámenie odpady jedna osoba
 Oznámenie odpady-jedna osoba.doc (24 kB) (24 kB)

Oznámenie odpady podnikatelia FO a PO
 Oznámenie_odpady_podnikatelia.rtf (10.3 kB) (10.3 kB)

Stavebné konanie

Žiadosť ovydanie povolenia na zmenu účelu užívania
 TL_ziadost_zmena_úcelu_uzivania.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
 TL_ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.doc (35 kB) (35 kB)

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
 TL_ziadost_dodatocne_stavebne_povolenie.doc (58 kB) (58 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k dodačnému povoleniu stavby
 vyjadrenie_k_dodatocnemu_stavebnemu_povoleniu.rtf (9.2 kB) (9.2 kB)

Ohlásenie udržiavacích prác
 TL_ohlasenie_udrziavacich_prac_NOVE.doc (40 kB) (40 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 TL_ohlasenie_stavebnych_uprav_NOVE.doc (41 kB) (41 kB)

Ohlásenie jednoduchej stavby
 TL_ohlasenie_jednoduchej_stavby.doc (45.5 kB) (45.5 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 TL_ohlasenie_drobnej_stavby.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby FO a PO
 TL_ navrh_na_vydanie_UR_ FO_PO.docx (19 kB) (19 kB)

Žiadosť ovydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením
 TL_ziadost_zmena_stavby_pred_dokoncenim.doc (28 kB) (28 kB)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
 TL_ziadost_zmena_terminu_dokoncenia_stavby_NOVE.doc (30 kB) (30 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 TL_navrh_na_vydanie_kolaudacného_rozhodnutia.doc (47 kB) (47 kB)

Žiadosť o vydanie súpisného čísla pre budovu
 ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla.docx (13.7 kB) (13.7 kB)

Žiadosť ovydanie stavebného povolenia FO
 TL_ziadost_o_vydanie_SP_FO.doc (72.5 kB) (72.5 kB)

Žiadosť ovydanie stavebného povolenia PO
 TL_ziadost_o_vydanie_SP_PO.doc (53 kB) (53 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštene užívanie miestnej kmunikácie - rozkopávka
 rozkopávka.rtf (25.6 kB) (25.6 kB)

Prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru
 TL_prehlasenie_stavebny_dozor.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (vstup na pozemok)
 TL_ziadost_o_povolenie_vstupu_na_susedny_pozemok.doc (35 kB) (35 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby+užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 maly_zdroj_znecistenia.rtf (18.6 kB) (18.6 kB)

Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnych komunikáciách
 Prenosne_dopravne_znacenie.rtf (14.5 kB) (14.5 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu
 pripojenie_na_MK.rtf (18.3 kB) (18.3 kB)

Reklamna stavba
 TL_ohlasenie_drobnej_reklamnej_stavby.doc (49 kB) (49 kB)

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
 vjazd_MK.rtf (10.2 kB) (10.2 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 TL_ziadost_predlzenie_platnosti_SP.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

Nariadenie na odstránenie stavby - podnet
 TL_nariadenie_odstranenia_stavby.docx (14.5 kB) (14.5 kB)

Prehlásenie - vzdanie sa opravného prostriedku
 TL_vzdanie_sa_odvolania.doc (35.5 kB) (35.5 kB)

Podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu
 TL_podnet_na_vykonanie_ŠSD.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 TL_ziadost_o_povolenie_terennych_uprav.doc (36 kB) (36 kB)

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti
 TL_vyjadrenie_vlastnika_susednej_nehnutelnosti.doc (28 kB) (28 kB)

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla na budovu
 ziadost_o_zrusenie_supisneho_cisla.docx (13.8 kB) (13.8 kB)

životné prostredie

Žiadosť o výrub dreviny
 ziadost_o_vyrub_drevin.rtf (30.3 kB) (30.3 kB)

Žiadosť o pridelenie bytu-dotazník

dotazník
 dotaznik_najomne_byty_dubovany.pdf (271.4 kB) (271.4 kB)

dotazník
 dotaznik_najomne_byty_dubovany.docx (14.8 kB) (14.8 kB)

ÚvodÚvodná stránka