Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Dubovany - oficiálne webové sídlo obce Hľadať
 
 

Tlačivá

Miestne dane a poplatky

Oznámenie odpady viacero osôb
 Oznámenie odpady -viacero osôb.doc (27 kB) (27 kB)

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a kdani za nevýherné hracie prístroje FO
 Priznanie FO.pdf (4.5 MB) (4.5 MB)

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje PO
 Priznanie PO.pdf (4.6 MB) (4.6 MB)

Oznámenie odpady jedna osoba
 Oznámenie odpady-jedna osoba.doc (24 kB) (24 kB)

Oznámenie odpady podnikatelia FO a PO
 Oznámenie_odpady_podnikatelia.rtf (10.3 kB) (10.3 kB)

Stavebné konanie

Žiadosť ovydanie povolenia na zmenu účelu užívania
 ziadost_ zmena_ucelu_uzivania_stavby.rtf (14.5 kB) (14.5 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
 povolenie_odstranenie_stavby.rtf (25.6 kB) (25.6 kB)

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
 ziadost_dodatocne_stavebn_povolenie.rtf (51.4 kB) (51.4 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k dodačnému povoleniu stavby
 vyjadrenie_k_dodatocnemu_stavebnemu_povoleniu.rtf (9.2 kB) (9.2 kB)

Ohlásenie udržiavacích prác
 ohlasenie_udrziavacich_prac.rtf (24.3 kB) (24.3 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 ohlasenei_stavebnych_uprav.rtf (26.6 kB) (26.6 kB)

Ohlásenie jednoduchej stavby
 ohasenie_jednoduchej_stavby.rtf (34.9 kB) (34.9 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie_drobnej_stavby.rtf (29.1 kB) (29.1 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby PO
 rozhodnutie_o_umiestnenie_stavbyPO.rtf (50 kB) (50 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutie o umiestnení stavby FO
 rozhodnutie_o_umiestneni_stavbyFO.rtf (33.3 kB) (33.3 kB)

Žiadosť ovydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením
 zmena_stavby_pred_dokoncenim.rtf (11.5 kB) (11.5 kB)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
 predlzenie_terminu_dokoncenia_stavby.rtf (16.8 kB) (16.8 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 kolaudacne_rozhodnutie.rtf (49.6 kB) (49.6 kB)

Žiadosť o vydanie súpisného čísla pre budovu
 Žiadosť_o_určenie_súpisného_čísla.rtf (8.8 kB) (8.8 kB)

Žiadosť ovydanie stavebného povolenia FO
 ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia_FO.rtf (83.9 kB) (83.9 kB)

Žiadosť ovydanie stavebného povolenia PO
 ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia_PO.rtf (46.1 kB) (46.1 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštene užívanie miestnej kmunikácie - rozkopávka
 rozkopávka.rtf (25.6 kB) (25.6 kB)

Prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru
 prehlasenie_stavebny_dozor.rtf (6.3 kB) (6.3 kB)

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (vstup na pozemok)
 opatrenie_susedny_pozemok.rtf (21.8 kB) (21.8 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby+užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 maly_zdroj_znecistenia.rtf (18.6 kB) (18.6 kB)

Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnych komunikáciách
 Prenosne_dopravne_znacenie.rtf (14.5 kB) (14.5 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu
 pripojenie_na_MK.rtf (18.3 kB) (18.3 kB)

Reklamna stavba
 reklamna_stavba.rtf (39.5 kB) (39.5 kB)

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
 vjazd_MK.rtf (10.2 kB) (10.2 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 ziadost_ predlzenie_ platnosti_stavebneho_povolenia.rtf (16.5 kB) (16.5 kB)

Nariadenie na odstránenie stavby - podnet
 nariadenie_odstranenia_stavby_podnet.rtf (15.7 kB) (15.7 kB)

Prehlásenie - vzdanie sa opravného prostriedku
 prehlasenie_ucastnikov_konania.rtf (23.5 kB) (23.5 kB)

Podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu
 podnet_na_vykonanie_statneho_stave_dohladu.rtf (11.7 kB) (11.7 kB)

Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 terenne_upravy.rtf (20.2 kB) (20.2 kB)

Stanovisko vlastníkov susedných nehnuteľností k osadeniu stavby
 stanovisko_susedov_osaenie_stavby.rtf (24.1 kB) (24.1 kB)

životné prostredie

Žiadosť o výrub dreviny
 ziadost_o_vyrub_drevin.rtf (30.3 kB) (30.3 kB)

Žiadosť o pridelenie bytu-dotazník

dotazník
 dotaznik_najomne_byty_dubovany.pdf (271.4 kB) (271.4 kB)

dotazník
 dotaznik_najomne_byty_dubovany.docx (14.8 kB) (14.8 kB)

ÚvodÚvodná stránka