Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Dubovany - oficiálne webové sídlo obce Hľadať
 
 

Separovaný zber

Papier

Zber papiera zabezpečuje obec Dubovany prostredníctvom firmy Marius Pedersen, a.s. stredisko Piešťany podľa vývozného kalendára na základe zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.

Zberá sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky   

Veľkosti nádob:

  • 240 l (občania), vývoz podľa vývozného kalendára
  • 1100 l nádoby modrej farby (bytové domy a organizácie), vývoz podľa vývozného                        kalendára  


PET fľaše a ostatné plasty

Zber PET fliaš a plastov zabezpečuje obec Dubovany prostredníctvom firmy Marius Pedersen, a.s. stredisko Piešťany podľa vývozného kalendára na základe zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.

Zberá sa: PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín

Veľkosti nádob:

  • 240 l (niektorí občania – 180 ks nádob), vývoz podľa vývozného kalendára ostatní občania zberajú plasty do igelitových vriec, vývoz podľa vývozného kalendára
  • 1100 l nádoby žltej farby (bytový dom č. 434) vývoz podľa vývozného kalendára

 

Sklo

Zber skla zabezpečuje obec Dubovany prostredníctvom firmy Marius Pedersen, a.s. stredisko Piešťany podľa vývozného kalendára na základe zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.

Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané.

Veľkosti nádob:

  • 1100 l nádoby zelenej farby nádoby umiestnené na zberných miestach obce pri dome č. 117, č. 434, č. 9, pri kostole, pri obecnom úrade, pri obchode Táborský, pri ZŠ, pri dome smútku, vývoz podľa vývozného kalendára

 

Textil

Zber textilu zabezpečuje obec Dubovany prostredníctvom súkromnej firmy Peter Kucharčík, Žilina

Zberá sa: použité šatstvo, textílie a obuv

V obci sú rozmiestnené 3 kontajnery na zber použitého šatstva, textílií a obuvi na zberných miestach pri obecnom úrade, pri kostole a pri obchode Táborský

Frekvencia vyprázdňovania zbernej nádoby - kontajnera je dohodnutá na minimálne jeden raz za dva týždne, prípadne na základe požiadavky.

 

Kovy

Zber kovov zabezpečuje obec Dubovany prostredníctvom firmy Marius Pedersen, a.s. stredisko Piešťany podľa vývozného kalendára na základe zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.

Zberá sa: kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod.

Veľkosti nádob:

  • 1100 l nádoby červenej farby umiestnené na zberných miestach pri kostole, pri obecnom úrade a pri obchode Táborský, vývoz podľa vývozného kalendára

 

Tetrapaky – kompozitné obaly

Zber  kompozitných odpadov zabezpečuje obec Dubovany prostredníctvom firmy Marius Pedersen, a.s. stredisko Piešťany podľa vývozného kalendára na základe zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.

Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP, obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť.

Veľkosti nádob:

  • 1100 l nádoby oranžovej farby umiestnené na zberných miestach pri kostole, pri obecnom úrade a pri obchode Táborský, vývoz podľa vývozného kalendára

 

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka