Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Dubovany - oficiálne webové sídlo obce Hľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: OBEC DUBOVANY » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 451-497 z 497
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
10.10.2011Urbareal s.r.o. Kálnická cesta 8/829, 934 01 LeviceZmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníkavybudovanie viacúčelového športového ihriska a detského ihriska0,00 €11.10.2011nestanovený
26/020/08 dodatok č. 1Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o termínovanom úvere č. 26/020/08 Dodatok č. 1úročenie úveru0,00 €1.10.2011nestanovený
06/031/10 dodatok č. 3Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) 06/031/10 Dodatok č. 3úver0,00 €1.10.2011nestanovený
02.09.2011/IIObchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 TrnavaDohoda na zabezpečenie prevádzkovej praxeprevádzková prax0,00 €24.9.2011nestanovený
2011/01/112Edita GibaľováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €22.9.2011nestanovený
02.09.2011Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 TrnavaDohoda na zabezpečenie prevádzkovej praxeprevádzková prax 0,00 €13.9.2011nestanovený
COaKR-06/2011Obvodný úrad Piešťany , Krajinská 13Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa §659-§662 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovvýpožička materiálu CO0,00 €13.8.2011nestanovený
2640/1/2011PROMA, s.r.o. Bytčická 16, 010 01 ŽilinaZmluva o dielo č. 2640/1/2011Projektová dokumentácia pre stavbu Zateplenie Materskej školy Dubovany2 472,00 €2.8.2011nestanovený
21.07.2011/3EUROactivity s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 BratislavaZmluva o dielo uzatvorená v zmysle ust.§ 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka projekt na zateplenie pre Environmentálny fond 960,00 €2.8.2011nestanovený
21.07.2011/2EUROactivity s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 BratislavaZmluva o dielo uzatvorená v zmysle ust.§ 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka projekt na odpadové hospodárstvo pre Environmentálny fond 960,00 €2.8.2011nestanovený
21.07.2011/1EUROactivity s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 BratislavaZmluva o dielo uzatvorená v zmysle ust.§ 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka projekt na kanalizáciu pre Environmentálny fond1 320,00 €2.8.2011nestanovený
28.07.2011Horinová JaroslavaKúpna zmluva uzatvorená podľa §588-610 občianskeho zákonníka kúpa pozemku2 074,00 €30.7.2011nestanovený
27.07.2011AMDAT s.r.o., Trenčianska 15, 915 01 Nové Mesto nad VáhomDohoda o úhrade dlžnej sumysplátkový kalendár0,00 €29.7.2011nestanovený
063857Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 BratislavaDodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: 063857zmena paušálu a telefón0,00 €28.7.2011nestanovený
30.06.2011Ing. Jozef Szekeres, Jeruzalémska 39, Nové ZámkyZmluva o poskytnutí služieb - o overení finančných výkazov riadnej účtovnej z ávierky a konsolidovanej účtovnej z ávierky a súladu hospodárenia s pravidlami rozpočtového hospodáreniaaudit finančných výkazov riadnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a overenie súladu hospdárenia objednávateľa s pravidlami rozpočtového hospodárenia 540,00 €5.7.2011nestanovený
09.02.2011Obce: Veselé,Rakovice,Trebatice,Borovce,Dubovany, Veľké Kostoľany, PečeňadySpoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Obecná kanalizačná s.r.o.0,00 €5.7.2011nestanovený
20.06.2011Nadácia Allianz, Dostojevského rad 4, 815 74 BratislavaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkovfiančné prostriedky na zariadenie na meranie rýchlosti v obci2 100,00 €29.6.2011nestanovený
R-SK 113/2011EMPEMONT Slovakia s.r.o.Zmluva o dielo číslo R-SK 113/2011 uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom zneníRealizácia informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel4 200,00 €21.6.2011nestanovený
2011/01/132Obec Dubovany Nájomná zmluva na hrobové miestohrobové miesto č. 1320,00 €3.6.2011nestanovený
04.05.2011Kovár ĽubomírZmluva o nájme bytu uzatvorená podľa §685 a následne zákona 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisovnájom bytu0,00 €10.5.2011nestanovený
27.04.2011Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8, Piešťany Zmluva o zabezpečení prevádzkovej praxe žiakov SPŠE v PiešťanochPrevádzková prax0,00 €29.4.2011nestanovený
28.04.2011Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8, Piešťany Zmluva o zabezpečení prevádzkovej praxe žiakov SPŠE v PiešťanochPrevádzková prax0,00 €29.4.2011nestanovený
19.04.2011Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 TrnavaDohoda na zabezpečenie prevádzkovej praxeprevádzková prax0,00 €20.4.201123.9.2011
04.04.2011/2Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké KostoľanyKúpna zmluva uzavretá podľa § 269 a následne zákona NR SR č. 513/1991 Zb. (obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov.Vybavenie zberného dvora v obci Dubovany - príslušenstvo k traktoru56 692,80 €5.4.2011nestanovený
04.04-2011/1Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké KostoľanyKúpna zmluva uzavretá podľa § 269 a následne zákona NR SR č. 513/1991 Zb. (obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov.Vybavenie zberného dvora v obci Dubovany - traktor70 833,60 €5.4.2011nestanovený
14.03.2011Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.7.2009osobitné dojaednania k zmluvám o dodávke plynu0,00 €9.4.2011nestanovený
034/§51/2011Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany DOHODA číslo 034/§51/2011 o uabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanieabsolventská prax0,00 €31.3.2011nestanovený
29.03.2011Hochel EmilKúpna zmluva uzatvorená podľa §588-610 občianskeho zákonníka kúpa pozemku parc. č. 1378/3 990,00 €30.3.2011nestanovený
Dodatok č. 2Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 BratislavaDodatok č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUzmena štatutára0,00 €29.3.2011nestanovený
dodatok č.1WEBYGROUP, Nižovec 8936/2A, ZvolenDodatok č.1 k !Zmluve o poskytovaní služieb medzi nižšie uvedenými a podpísanými účastníkmi číslo 68093000"aktualizácia softwéru webyportál0,00 €26.3.2011nestanovený
22.03.2011Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, 922 08 Veselé č. 347Kúpna zmluva uzavretá podľa §§588-610 občianskeho zákonníka v Dubovanoch dňa 21.03.2011kúpa parcely č. 662/4 o výmere 638 m21,00 €23.3.2011nestanovený
17.03.2011Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské Nivy 47, 821 09 BratislavaZmluva o u žívaní časti nehnuteľnostiužívanie časti nehnuteľnosti parc. č. 149/2 v k.ú. Dolné Dubovany 1,00 €23.3.2011nestanovený
Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT PIEŠŤANYZmluva o zabezpečovaní starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umietnení v úturlku SLOBODY ZVIERAT v Piešťanochstarostlivosť o odchytené zvieratá0,00 €17.3.2011nestanovený
2011/01/307Miloslav OrságNájomná zmluva na hrobové miestohrobové miesto č. 3070,00 €17.3.2011nestanovený
2011/01/103Ing. Oľga Klippovánájomná zmluva na hrobové miestohrobové miesto č. 1030,00 €4.3.2011nestanovený
2011/06/61Marta Strečanskánájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €4.3.2011nestanovený
2011/02/233Cyril Hercegnájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €4.3.2011nestanovený
2011/01/335Cyril Hercegnájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €4.3.2011nestanovený
2011/01/332Angela Današovánájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €4.3.2011nestanovený
dodatok č. 3Radovan Kovár a manž. JanaDodatok č. 3 k zmluve o nájme bytuuzatvorenej podľa §685 a následne zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 31.1.2008nájom bytu0,00 €4.3.2011nestanovený
23.2.2011Šupa Marián, J. Hollého 164, 922 07 Veľké KostoľanyDohoda uzatvorená dňa 23.2.2011prenájom časti parcely č. 272/1 100,00 €24.2.2011nestanovený
06/031/10 dodatok č. 2Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere dodatok 371 118,34 €16.2.2011nestanovený
08.02.2011JOMA STAV, s.r.o., Zákostolská 258/12, 922 07 Veľké kostoľanyDohoda o započítaní vzájomných pohľadávokzapočítanie pohľadávok2 575,00 €9.2.2011nestanovený
07.02.2011Lesná spáva Dechticedohoda o pomoci pri ochrane lesa a lokalizovaní lesných požiarovochrana lesa0,00 €16.2.2011nestanovený
5720028430Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Plynárenská 7/C, 824 79 BratislavaPoistná zmluvapoistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu33,00 €8.2.2011nestanovený
03.01.2011Zelezníková Kornélia, Dubovany č. 215Kúpna zmluva uzatvorená podľa §588-610 občianskeho zákonníka kúpa pozemku parc. č. 4811,00 €3.1.2011nestanovený
01.01.2011Šupa Marián, J. Hollého 164, 922 07 Veľké KostoľanyZmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa §269 odsek 2 Obchodného zákonníka v platnom znenízimná údržba miestnych komunikácií0,00 €1.1.201128.2.2011
Položky 451-497 z 497
ÚvodÚvodná stránka