Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Dubovany - oficiálne webové sídlo obce Hľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: OBEC DUBOVANY » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 301-350 z 497
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
121482308Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojenií odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyzapojenie do distribučnej sústavy (byty) 167,76 €29.8.2015nestanovený
121482310Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojenií odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyzapojenie do distribučnej sústavy (byty) 167,76 €29.8.2015nestanovený
121482351Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojenií odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavypripojenie odberného miesta (byty) 167,76 €29.8.2015nestanovený
121482354Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojenií odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyzapojenie do distribučnej sústavy (byty) 167,76 €29.8.2015nestanovený
01.09.2015Ing. Rudolf OtrísalZmluva o dieloodborné služby na úseku civilnej obrany30,00 € (jednotková)3.9.201531.8.2016
27.08.2015Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42/6785, 919 34 Biely KostolKúpna zmluva uzatvorená v zmysle §§588 a nasledovných zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom zneníkúpa pozemkov, budovy, vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, miestnej komunikácie 921 271,20 €28.8.2015nestanovený
24.08.2015Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služiebelektornické služby0,00 €28.8.2015nestanovený
03.07.2015Stanislav Strečanský a manž. Mária, bytom Dubovany 178Zámenná zmluvazámena pozemkov parc č. 268/2 za parc. č. 269/2 a 271/20,00 €4.7.2015nestanovený
01.06.2015SUMATRA, s.r.o., Odbojárska 34, 91700 TrnavaZmluva o výkone činnosti stavebného dozoručinnosť stavebného dozoru0,00 €3.6.2015nestanovený
23.06.2015Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský MikulášZmluva o poskytnutí služiebslužby súvisiace s realizáciou verejného obstarávania a externého manažmentu projektu Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému0,00 €24.6.2015nestanovený
1513200015-ZoVPZápadoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o vykonaní preložky elektroenergického zariadeniapreložka elektroenergetického zariadenia0,00 €19.6.2015nestanovený
2015/01/345Jarmila KovárováNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2015/01/345nájom hrobového miesta20,00 €18.6.2015nestanovený
2015/01/100Darina KarabováNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2015/01/100nájom hrobového miesta0,00 €27.5.2015nestanovený
2015/01/71Mária VirágováNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2015/01/71nájom hrobového miesta0,00 €26.5.2015nestanovený
15/280/121413906-ZoP/ZBZ_VBZápadoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 BratislavaUmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremienvecné bremeno0,00 €14.5.2015nestanovený
2/2015Oto NikodémDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 ods. 3 písmeno a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadenímenšie obecné služby0,00 €2.4.2015nestanovený
1/2015Štefan DeákDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 ods. 3 písmeno a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadenímenšie obecné služby0,00 €2.4.2015nestanovený
17.03.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta č. 5053/13, 921 01 Piešťany Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec.....menšie obecné služby0,00 €18.3.2015nestanovený
23-15-03-09-10Franchisingova spoočnosť Media Coeli STILICO, s.r.o., A. Kubinu 6, 917 01 TrnavaZmluva o dielo č. 23-15-03-09-10 uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znenívypracovanie Prigramu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obec Dubovany 2 124,00 €21.3.2015nestanovený
09.03.2015Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebdodatok k zmluve0,00 €10.3.2015nestanovený
Príloha č. 2 k zmluve L-09/TDO/1995Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 TrenčínPríloha č. 2 Zmluvy č. L-09/TDO/1995 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadminový cenník platný od 1.2.20150,00 €21.3.2015nestanovený
2015/01/323Jarmila RytířováNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2015/01/323nájom hrobového miesta0,00 €18.2.2015nestanovený
01.02.2015Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany, Priemyselná 12a, Piešťany Zmluva o odchyte zvierat a ich umiestnení v Regionálnom centre Slobody zvierat Piešťany odchyt zvierat30,00 € (jednotková)18.2.2015nestanovený
05.02.2015Ľudovít Nosko - BTS, 922 03 Vrbové, Bernolákova 645/39Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti PZS uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb.vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby10,00 € (jednotková)6.2.2015nestanovený
22.12.2014ELEKTRO-ENERGO, s.r.o., Drotárska cesta 21/A, Bratislava 811 02Kúpna zmluvadodanie kontajnerov na triedený odpad a letákov15 373,20 €17.1.2015nestanovený
2015/3/CVČObec Rakovice, 922 08 Rakovice č. 42Dohoda ospolupráci č. 2015/3/CVČzáujmové vzdelávanie žiakov v Centre voľného času pri ZŠ s MŠ v Rakoviciach 270,00 €15.1.2015nestanovený
2014/01/229Peter LukáčNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2014/01/229nájom hrobového miesta0,00 €13.12.2014nestanovený
2014/01/344Milan BeluskýNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2014/01/3440,00 €9.12.2014nestanovený
18.11.2014/1RICHTAUDIT s.r.o.Jeruzalemská 39, 940 01 Nové ZámkyZmluva o poskytovaní služieb - o overení finančných výkazov individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej ÚZ a výročnej správy a súladu hospodárenia s pravidlami rozpočtového hospodáreniaoverenie finančných výkazov ÚZ a konsolidovanej ÚZ 550,00 €9.12.2014nestanovený
01.12.2014Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, 922 08 Veselé 347Zmluva o poskytovaní swlužiebzimná údržba ciest0,00 €3.12.2014nestanovený
25.11.2014Mgr. Janech Andrej a Janechová MagdalénaKúpna zmluva podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníkapredaj pozemku parc.čť. 149/3 196,00 €28.11.2014nestanovený
2014/01/41Oľga KollárováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €26.11.2014nestanovený
2014/01/115Dušan ĎurišNájomná zmluva na hrobové miesto nájom hrobového miesta0,00 €26.11.2014nestanovený
19.11.2014Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt, Lomonosova 6, 917 08 trnavaZmluva o dielo č. 15/2014zmeny adoplnky 01/2014 Územného plánu obce Dubovany 980,00 €26.11.2014nestanovený
18.11.2014Ing. Miroslav Polonec, Lomonosova 6, 917 08 TrnavaMandátna zmluvaobstaranie územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky 01/2014 Územného úlánu obce Dubovany1 500,00 €20.11.2014nestanovený
07.11.2014/2Ing. Miroslav PolonecDohoda o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie obce Dubovanyobstarávanie Zmeny a doplny 01/2014 Územného plánu obce Dubovany 0,00 €20.11.2014nestanovený
10.11.2014Recyklačný fond, Nobelova 18, 831 02 BratilsavaZmluva o poskytnutí finančých prostriedkov z Recyklačného fondu č, 1207/14/30poskytnutie finančných prostriedkov z Recyklačného fondu12 600,00 €11.11.2014nestanovený
07.11.2014Ing. Pavol StrečanskýZámenná zmluvazámena pozemkov0,00 €11.11.2014nestanovený
2014/01/253Žilka JozefNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €4.10.2014nestanovený
01.10.2014Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42/6785, 919 34 Biely KostolKúpna zmluvaodpredaj parcely č. 149/41,00 €2.10.2014nestanovený
0236-PRB/2014-TVMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, 810 05 BratislavaZmluva č. 02365-PRB/2014 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenostidotácia na technickú vybavenosť k 18 náj. bytom52 670,00 €18.9.2014nestanovený
0235-PRB/2014-BDMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, 810 05 BratislavaZmluva č. 0235-PRB/2014 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytovdotácia na obstaranie 18 nájomných bytov 289 710,00 €18.9.2014nestanovený
200/686/2014Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratisalva 37Zmluva o úvereúver 538 040,00 €4.9.2014nestanovený
7670437Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo:063857nový telefón0,00 €4.9.2014nestanovený
dodatok č. 1/2014 zmluvy č.L-09/TDO/1995Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, TrenčínDodatok č. 1/2014 zmluvy č. L-09/TDO/1995zber odpadu0,00 €5.8.2014nestanovený
2014/01/310Ing. Pavol StrečanskýNájomná zmluva na hrobové miesto nájom hrobového miesta0,00 €5.8.2014nestanovený
2014/01/343Jozef HorváthNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta20,00 €24.7.2014nestanovený
14.07.2014OBEC PEČEŇADY, OBEC VEĽKÉ KOSTOĽANYDohoda obcí o spoločnom užívaní domov smútkuužívanie domu smútku0,00 €24.7.2014nestanovený
2014/01/342Jarmila StrečanskáNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €23.7.2014nestanovený
2014/01/44Mária HochelováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €17.7.2014nestanovený
Položky 301-350 z 497
ÚvodÚvodná stránka