Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Dubovany - oficiálne webové sídlo obce Hľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: OBEC DUBOVANY » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 201-250 z 497
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2016/02/199Peter LukáčNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €22.1.2016nestanovený
2016/02/170Viera BrezovskáNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €22.1.2016nestanovený
2016/01/16Viliam BašaNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €22.1.2016nestanovený
dodatok č. 1/2015 k zmluve č. L-09/TDO/1995Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 TrenčínDodatok č. 1/2015 k zmluve č. L-09/TDO/1995 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmislužby spojené s nakladaním s odpadmi0,00 €1.1.2016nestanovený
2016/02/93Mária JankovičováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €15.1.2016nestanovený
2016/01/199Mária JankovičováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €15.1.2016nestanovený
dodatok 1 k 4419006388Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 811 05 BratilslavaDodatok č. 1 k poistnej zmluve 4419006388poistenie 140,98 €15.1.2016nestanovený
2015/01/348OĽga MalíčkováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €15.1.2016nestanovený
2016/3/CVČ RakoviceObec Rakovice, Rakovice 42Dohoda o spolupráci č. 2016/3/CVČcentrum voľného času0,00 €15.1.2016nestanovený
2016/01/221Jarmila RytířováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €15.1.2016nestanovený
2016/01/160Horváthová BlaženaNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €15.1.2016nestanovený
2016/01/252Ing. Pavol StrečanskýNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €15.1.2016nestanovený
2016/01/333Ladislav VidaNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €15.1.2016nestanovený
2016/02/65Mária TrokanováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €15.1.2016nestanovený
2016/01/3Mária TrokanováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €15.1.2016nestanovený
2016/01/258Jozef ŠimončíkNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €15.1.2016nestanovený
2016/01/90Jozef ŠimončíkNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €15.1.2016nestanovený
ZoPVV č.6/2014Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu v obci Dubovanytermín zmluvy na dobu určitú0,00 €30.12.201531.12.2017
26/003/15Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o termínovanom úvere č. 26/003/15termínovaný úver0,00 €22.12.2015nestanovený
ZLP-2016-1304DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovensko (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miestslužby prístupu0,00 €11.12.2015nestanovený
01.12.2015Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, 922 08 Veselé 347Zmluvy o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 odsek 2 Obchodného zákonníka v platnom znenízimná údržba ciest0,00 €10.12.2015nestanovený
3661512Mesto Piešťany, Námestie SNP č.3, 921 45 Piešťany Dohoda o spolupráci uzavretá podľa § 51 zák.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníkazáujmové vzdelávanie žiakov0,00 €1.12.2015nestanovený
30.11.2015Marián Šupa a Emilia ŠupováKúpna zmluva uzavretá podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka odkúpenie pozemku parc. č. 272/4  101,00 €1.12.2015nestanovený
68355-78/2015-TTSociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 913 63 BratislavaDohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkovposkytovanie údajov0,00 €24.11.2015nestanovený
2015/01/110Daniela ŠkvarkováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €24.11.2015nestanovený
21.10.2015Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremienzaťaženie pozemkov na rozšírenie distribučnej siete0,00 €21.11.2015nestanovený
20/§10/417/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta 5053/13,921 01 Piešťany Dohoda č. 20/§10/417/2014 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znenípracovná činnosť pre občanov v hmotnej núdzi0,00 €3.6.2014nestanovený
12.11.2015Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42/6785, 919 34 Biely KostolKúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom zneníkúpa inžinierských sietí: rozvod vody, elektrická prípojka na verejné rozvody, plynoinštalácie, 8x vodonepriepustná žumpa, parkovisko, sadové úpravy98 800,00 €13.11.2015nestanovený
09.11.2015/2Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účteúčet samosprávy 1005035012/56000,00 €10.11.2015nestanovený
09.11.2015/1Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účteúčet samosprávy 1005039013/56000,00 €10.11.2015nestanovený
18/2015MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany Zmluva o dielo číslo 18/2015zhotovenie diela Multifunkčné ihrisko73 535,17 €30.10.2015nestanovený
28.10.2015Machovičová DušanaZmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €29.10.2015nestanovený
2015/01/346Ľubomíra BachratáNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €29.10.2015nestanovený
UVSR-1062/2015Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republikydotácia na realizáciu výstavby multifunkčného ihriska0,00 €27.10.2015nestanovený
12.10.2015RICHTAUDIT s.r.o.Jeruzalemská 39, 940 01 Nové ZámkyZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudítorské služby0,00 €27.10.2015nestanovený
2723345Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany Zmluva č. 2723345 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácioudodávka vody na bytovom dome 4340,00 €27.10.2015nestanovený
3229000416Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 BratislavaPoistná zmluvapoistenie zodpovednosti za škodu - prívesný vozík25,81 €15.10.2015nestanovený
ZLP-2015-1053/OPISDataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 81105 BratislavaZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miestpripojenie obce k Dátovému centru obcí a miest0,00 €9.10.2015nestanovený
06.10.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaDodatok Ponuka E.Benefitzľava z cena za dodávku elektiny0,00 €9.10.2015nestanovený
2015/01/45Eva ŠtefkováNájomná zmluva na hrobové miestoNájom bytu0,00 €9.10.2015nestanovený
02.10.2015Peter Hanzlík a Blanka HanzlíkováZmluva o nájme bytuNájom bytu0,00 €3.10.201530.9.2018
30.09.2015Marek MichálikZmluva o nájme bytuNájom bytu0,00 €1.10.2015nestanovený
9407859954ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie bytový dom č. 4340,00 €30.9.2015nestanovený
9407859953ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie bytový dom č. 4340,00 €30.9.2015nestanovený
9407859951ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie bytový dom č. 4340,00 €30.9.2015nestanovený
9407859947ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie bytový dom č. 4340,00 €30.9.2015nestanovený
9407859945ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie bytový dom č. 4340,00 €30.9.2015nestanovený
9407859943ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie bytový dom č. 4340,00 €30.9.2015nestanovený
9407859931ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie bytový dom č. 4340,00 €30.9.2015nestanovený
9407859926ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie bytový dom č. 4340,00 €30.9.2015nestanovený
Položky 201-250 z 497
ÚvodÚvodná stránka