Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Dubovany - oficiálne webové sídlo obce Hľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: OBEC DUBOVANY » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 151-200 z 497
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
30.08.2016Pavelka Daniel a Zuzana PavelkováZmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €1.9.2016nestanovený
2016/01/228Poturnayová MartaNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2016/01/228nájom hrobového miesta0,00 €12.8.2016nestanovený
029/2016/§54-CzKNÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta 5053/13,921 01 Piešťany Dohoda č. 029/2016/§54-CzKNfinančné príspevky na podporu vytvárania pracovných miest8 213,19 €30.7.2016nestanovený
27.07.2016/1Petra Fraňová, Ratnovce 138Zmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €30.7.2016nestanovený
27.07.2016Šajtlava Ladislav a Šajtlavová Mária, bytom Dubovany 374 Kúpna zmluva uzavretá podľa §§ 588 - 610 občianskeho zákonníka predaj pozemku 240,00 €30.7.2016nestanovený
Z201615839_ZMariána Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké KostoľanyKúpna zmluva č. Z201615839_ZTechnika pre zberný dvor 183 915,00 €23.7.2016nestanovený
2016/01/355Strečanská KristínaNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta20,00 €31.5.2016nestanovený
0235-PRB/2014/ZMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 BratislavaZáložná zmluva uzatvorená podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovzáložné právo0,00 €26.5.2016nestanovený
ZSE0921201505/zmluvaENVI-PAK, a.s., Galvaniho7/B, 821 04 BratislavaZmluva ZSE0921201505 uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zmysle neskorších právnych predpisov a súčasne podľa §59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovrámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu 0,00 €20.5.2016nestanovený
2405185248Generali Poisťovňa, a.s.,Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaPoistná zmluvapoistenie majetku obce1 984,42 €17.5.2016nestanovený
05.05.2016VEROBS, s.r.o., Kyjevské námestie 1453/8, 97404 Banská BystricaZmluva na poskytnutie službyodborné služby vo verejnom obstarávaní "Zberný dvor v obci Dubovany"2 000,00 €13.5.2016nestanovený
2016/01/351Iveta CabadajováNájomná zmluva na hrobové miesto nájom hrobového miesta0,00 €5.5.2016nestanovený
25.04.2016Veriton, s.r.o., Hraničná 24/A, 821 05 BratislavaMandátna zmluvavypracovanie žiadosti na Zberný dvor v obci Dubovany 2 000,00 €3.5.2016nestanovený
2016/01/124Marta StrečanskáNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €3.5.2016nestanovený
2016/01/354Oľga KollárováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €3.5.2016nestanovený
2016/01/353Renáta BenikováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €27.4.2016nestanovený
121546215Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavypripojenie odberného miesta0,00 €19.4.2016nestanovený
121546218Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavypripojenie odberného miesta0,00 €19.4.2016nestanovený
ZSE0921201505ENVI-PAK, a.s., Galvaniho7/B, 821 04 BratislavaZmluva o uzatvorení budúcej zmluvyuzatvorenie budúcej zmluvy o nakladaní z odpadmi0,00 €19.4.2016nestanovený
2016/01/352Angela KiripolskáNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €13.4.2016nestanovený
2016/02/125Miloslav orságNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €13.4.2016nestanovený
2016/02/189Mária HochlováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €18.3.2016nestanovený
2016/01/43Mária HochlováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €18.3.2016nestanovený
2016/01/51Mária HochlováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €18.3.2016nestanovený
15.05.2015Združenie miest a obcí, región JE jaslovské Bohunice, Trhová 2, 91700 TrnavaPríkazná zmluvaverejné obstarávanie na dodávku zemného plynu0,00 €31.10.2015nestanovený
29.02.2016Orange Slovensko, a .s., Metodova 8, 821 08 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb k zmluve 063857dodatok k zmluve0,00 €1.3.2016nestanovený
24.02.2016Andrej drahovský a Renáta DrahovskáZmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €25.2.2016nestanovený
tz2016-03-02dh3TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, 900 31 StupavaZmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluvaaktualizácia programov 114,00 €18.3.2016nestanovený
2016/02/40Matilda ChnápkováNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2016/02/40nájom hrobového miesta0,00 €17.2.2016nestanovený
2016/01/178Matilda ChnápkováNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2016/01/178nájom bytu0,00 €17.2.2016nestanovený
2016/01/317Anna OrviskáNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2016/01/317nájom hrobového miesta0,00 €17.2.2016nestanovený
2016/02/251Eva LehockáNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2016/02/251nájom hrobového miesta0,00 €17.2.2016nestanovený
2016/02/126Eva LehockáNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2016/02/126nájom hrobového miesta0,00 €16.2.2016nestanovený
Záložná zmluva 200/686/2014Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37Záložná zmluva č. 200/686/2014 uzavretá podľa ustanovení § 151a a nasl. Občianskeho zákonníkazriadenie záložného práva na nehnuteľnosti v obci Dubovany 538 040,00 €17.2.2016nestanovený
2016/02/79Mária TulisováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €5.2.2016nestanovený
004/§52/2016/PZ UoZ pVAOÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta 5053/13,921 01 Piešťany Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obeca o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obcivykonávanie aktivačnej činnosti 975,48 €5.2.2016nestanovený
27.01.2016Talajková EvaZmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €28.1.2016nestanovený
2016/01/350Mária VirágováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €28.1.2016nestanovený
2016/02/110Angela KiripolskáNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €28.1.2016nestanovený
2016/02/212Angela KiripolskáNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €28.1.2016nestanovený
2016/02/9Marta StrečanskáNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €28.1.2016nestanovený
2016/02/183Dušan ĎurišNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €28.1.2016nestanovený
2016/01/268Marta StrečanskáNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €28.1.2016nestanovený
2016/01/334Martin JančovičNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €28.1.2016nestanovený
26.01.2016Bublišová JanaZmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €28.1.2016nestanovený
2016/01/149Marián StrečanskýNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €22.1.2016nestanovený
2016/01/59Daniela SkočíkováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €22.1.2016nestanovený
2016/01/349Jarmila KovárováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €22.1.2016nestanovený
2016/01/35Jarmila KovárováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €22.1.2016nestanovený
2016/01/108Róbert BrezinaNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €22.1.2016nestanovený
Položky 151-200 z 497
ÚvodÚvodná stránka