Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Dubovany - oficiálne webové sídlo obce Hľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: OBEC DUBOVANY » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 101-150 z 497
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
17/06/010/5Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta 5053/13,921 01 Piešťany Dohoda č. 17/06/010/5 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníaktivačná činnosť v období 01.01.2018 do 31.12.20190,00 €13.10.2017nestanovený
2417Z0332-00Nafta, a.s., Votrubova 1, 821 09 BratislavaDohoda o vstupe na pozemky, ich dočasnom užívaní a náhrade škody pri "3D seizmické meranie Trnava a 2D seizmické meranie Horná Krupá"vstup na pozemky, dočasné užívanie a náhrade škody0,00 €7.10.2017nestanovený
31.08.2017LP CAR s.r.o., Dubovany č. 368Nájomná zmluvanájom pozemku10,00 € (jednotková)13.9.2017nestanovený
11.09.2017Hanzlík Lukáš a Vatrtová SoňaZmluva o nájme bytuprenájom nájomného bytu 162,00 € (jednotková)1.10.2017nestanovený
03.07.2017Strečanský Marián, Strečanský JulianKúpna zmluvaKúpa pozemku parc. č.88 vodné plochy v podiele 1/4 a 1/42,00 €11.7.2017nestanovený
2017/01/321Michal KollárNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €30.6.2017nestanovený
06.06.2017VEROBS, s.r.o., Kyjevské námestie 1453/8, 97404 Banská BystricaZmluva na poskytnutie službyposkytovanie odborných služieb vo verejnom obstsarávaní 300,00 €13.6.2017nestanovený
1713200043-ZoSZápadoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o spolupráci uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Spolupráca pri výstavbe elektroenergetických stavieb a zariadení0,00 €10.6.2017nestanovený
1000090517SPP - distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 BratislavaZmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníkarozšírenie distribučnej siete0,00 €31.5.2017nestanovený
09.05.2017Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42/6785, 919 34 Biely KostolZmluva o dielo uzatvorená podľa §§536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znenírealizácia IBV Dubovany11 580,00 €10.5.2017nestanovený
04.04.2017Fidelity Trade, s.r.o, Trstínska cesta 9, 917 01 TrnavaZmluva o zbere a zhodnotení odpaduZber odpadu 20 01 25 jedlé oleje a tuky0,30 € (jednotková)3.5.2017nestanovený
2017/02/249Ivanovičová ElenaNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2017/02/249nájom hrobového miesta č. 2490,00 €3.5.2017nestanovený
29.03.2017Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Winterova č. 66, 921 63 Piešťany Zmluva o poskytnutí peňažného darudar 500,00 €1.4.2017nestanovený
28.02.2017/1Čeliga ĽubošKúpna zmluvasporák1 400,00 €31.3.2017nestanovený
28.02.2017Erika ČeligováKúpna zmluvakúpa sporáka1 750,00 €31.3.2017nestanovený
26/001/17Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o termínovanom úvere č. 26/001/17úver 100 000,00 €31.3.2017nestanovený
27.03.2017Strečanský Marián, Strečanský Julian, Kollár Jozef, Kollárová Iveta, Kollárová LuciaKúpna zmluvaKúpa pozemkov 82 674,00 €31.3.2017nestanovený
Dodatok č.1 k 26/003/12Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o termínovanom úvere č. 26/003/12 dodatok č. 1doplnenie bodov0,00 €31.3.2017nestanovený
13.03.2017Obecný športový klub Dubovany Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZNfinančná dotácia na rok 20174 000,00 €24.3.2017nestanovený
22.03.2017Kollár Martin a Michalčíková MichaelaZmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €24.3.201731.3.2020
2017/01/227Jana HornákováNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2017/01/227nájom hrobového miesta0,00 €16.3.2017nestanovený
1710051SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z.z.Vysporiadanie práv výkonných umelkcov0,00 €16.3.2017nestanovený
5100002095/01Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynuDodávka plynu0,00 €10.3.201728.2.2019
31.1.2017Letko Miroslav a Letková MartinaZmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €1.2.2017nestanovený
25.1.2017Jozef Benik a Renáta benikováZmluva o nájme bytu0,00 €31.1.2017nestanovený
2017/01/214Michaela SaturiováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €31.1.2017nestanovený
tz2016-12-14jv36TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, 900 31 StupavaLicenčná zmluva a zmluva o systémovej podporesystémová podpora0,00 €26.1.2017nestanovený
2017/01/357Dušan SurkošNájomná zmluva na hrobové miesto20,00 €26.1.2017nestanovený
24.1.2017Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, 922 08 VeseléZmluva o nájme pozemkunájom pozemku pre kontajner na zber drobného stavebného odpadu0,00 €26.1.201731.12.2017
9408459317ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny spoločné priestory 434 B0,00 €26.1.2017nestanovený
9408459313ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny spoločné priestory 434 A0,00 €26.1.2017nestanovený
23.01.2017ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1Dodatok Ponuka E.Benefitdoplnenie zmlúv0,00 €26.1.2017nestanovený
18.01.2017/2Vida Ladislav a Vidová MonikaZmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €1.2.201731.1.2020
18.01.2017/1Luha Róbert a Luhová MiroslavaZmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €1.2.201731.1.2020
16.01.2017Katarína MarkováZmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €1.2.201731.1.2020
2017/3/CVČObec Rakovice, Rakovice 42Dohoda o spolupráci č. 2017/3/CVČúhrada finančných prostiedkov na CVČ Rakovice 180,00 €13.1.201731.12.2017
22.12.2016WR, s.r.o., Pod Brezinou 2280/67, 911 01 TrenčínKúpna zmluva uzavretá podľa §§588-610 občianskeho zákonníkapredaj pozemku parc. č. 85/2 450,00 €23.12.2016nestanovený
09.12.2016Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o pripojení verejných služiebdodatok k službám0,00 €10.12.2016nestanovený
1620461SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva podľa v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. vysporiadanie práv výkonných umelcov5,00 €26.11.2016nestanovený
2016/01/139Marta Kubičková, 917 01 trnava, Ustianska 1397/48Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 2016/01/139nájom hrobového miesta0,00 €24.11.2016nestanovený
18.11.2016Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42/6785, 919 34 Biely KostolKúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníkaDemontáž 12 ks plynových kotlov, dodávka a montáž 12 ks plynových kotlov so zásobníkom TÚV19 750,02 €19.11.2016nestanovený
10.11.2016RIGHTAUDIT s.r.o., Jeruzalemská 39, 940 01 Nové ZámkyZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudítorské služby 600,00 €15.11.2016nestanovený
2016/01/96Milan Bašovský, Dubovany č.311Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 2016/01/96nájom hrobového miesta0,00 €10.11.2016nestanovený
2016/01/356Jolana ŠimákováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €14.10.2016nestanovený
11.10.2016SAFE TECHNOLOGY, s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranamiRekonštrukcia spevnenej plochy pri ceste II/504, Dubovany 8 441,26 €12.10.2016nestanovený
10.10.2016Občianske združenie Zámok Hlohovec, Sládkovičova 17, 920 01 HlohovecZmluva o partnerstve a spolupráci na projekte Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámkuSpolupráca na projekte Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku0,00 €12.10.2016nestanovený
30.08.2016/1Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, VeseléZmluva o nájme pozemkunájom pozemku pre uloženie veľkokapacitného kontajnera na zber stavebného odpadu1,00 € (jednotková)22.9.201631.12.2016
07.09.2016Michal Čekan - ALARMY, 922 08 Veselé 427Zmluva o technicekj službekontrola systému0,00 €10.9.2016nestanovený
01.09.2016CO-PRO, spol. s.r.o., Macharova 3, 851 01 BratislavaZmluva o dieloOdborné činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva30,00 € (jednotková)8.9.2016nestanovený
2016/01/21Ľubomír GajarskýZmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €31.8.2016nestanovený
Položky 101-150 z 497
ÚvodÚvodná stránka