Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Dubovany - oficiálne webové sídlo obce Hľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: OBEC DUBOVANY » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 414
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2018/01/332Sokolovičová ŠtefániaNájomná zmluva na hrobové miesto č.2018/01/332nájom hrobového miesta0,00 €21.3.2018nestanovený
27.12.2017COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská %ŠtiavnicaZmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisovZberný dvor v obci Dubovany - stavebné práce 336 443,20 €20.3.2018nestanovený
05.02.201/Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služiebslužby telekomunikácií0,00 €6.2.2018nestanovený
01.02.2018Marius Pedersen, a.s., Valova 44, 921 01 Piešťany CENNÍK príloha č. 2 Zmluva č. L-09/TDO/1995 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmicenník na vývoz odpadu0,00 €6.2.2018nestanovený
2017/01/158Ing. Elena ČapkovičováNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2017/01/158nájom hrobového miesta č. 1580,00 €18.1.2018nestanovený
2017/01/180Ing. Elena ČapkovičováNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2017/01/180nájom hrobového miesta č. 1800,00 €18.1.2018nestanovený
16.1.2018Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390Dodatok č. 7 k Zmluve č. 1020052006zmena cien za uloženie odpadov23,85 € (jednotková)18.1.2018nestanovený
2018/3/CVČObec Rakovice, Rakovice 42Dohoda o spolupráci č. 201/3/CVČspolupráca - Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Rakovice 180,00 €11.1.2018nestanovený
2017/01/153Stanislava FeješováNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2017/01/153nájom hrobového miesta č. 1530,00 €30.12.2017nestanovený
2017/01/129Stanislava FeješováNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2017/01/1290,00 €30.12.2017nestanovený
18.12.2017Veriton, s.r.o., Hraničná 24/A, 821 05 BratislavaMandátna zmluvaslužby pri projekte Zberný dvor v obci Dubovany 600,00 €21.12.2017nestanovený
29.11.2017/2RIGHTAUDIT s.r.o., č.lic. UDVA 381, Jeruzalemská 39, 940 01 Nové ZámkyZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudítorské služby 660,00 €5.12.2017nestanovený
4321717Mesto Piešťany, Námestie SNP č.3, 921 45 Piešťany Dohoda o spolupráci uzavretá podľa § 51 zák.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníkazáujmové vzdelávanie žiakov 240,00 €5.12.201730.6.2018
29.11.2017Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 TrenčínPríloha č. 2 Zmluvy č. L-09/TDO/1995 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmicenník platný od 1.1.20180,00 €1.12.2017nestanovený
16.11.2017Zepelin, s.r.o., Gen. M.R.Štefánika 7061, 911 01 TrenčínZmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisovzhotovenie detského ihriska19 999,20 €21.11.2017nestanovený
1717Mariána Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké KostoľanyZmluva o prenájme traktora M110GXprenájom traktora KUBOTA M110GX 240,00 € (jednotková)14.11.201731.3.2018
2017/01/358Darina KovárováNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2017/01/358nájom hrobového miesta20,00 €14.10.2017nestanovený
17/06/010/5Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta 5053/13,921 01 Piešťany Dohoda č. 17/06/010/5 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníaktivačná činnosť v období 01.01.2018 do 31.12.20190,00 €13.10.2017nestanovený
2417Z0332-00Nafta, a.s., Votrubova 1, 821 09 BratislavaDohoda o vstupe na pozemky, ich dočasnom užívaní a náhrade škody pri "3D seizmické meranie Trnava a 2D seizmické meranie Horná Krupá"vstup na pozemky, dočasné užívanie a náhrade škody0,00 €7.10.2017nestanovený
31.08.2017LP CAR s.r.o., Dubovany č. 368Nájomná zmluvanájom pozemku10,00 € (jednotková)13.9.2017nestanovený
11.09.2017Hanzlík Lukáš a Vatrtová SoňaZmluva o nájme bytuprenájom nájomného bytu 162,00 € (jednotková)1.10.2017nestanovený
03.07.2017Strečanský Marián, Strečanský JulianKúpna zmluvaKúpa pozemku parc. č.88 vodné plochy v podiele 1/4 a 1/42,00 €11.7.2017nestanovený
2017/01/321Michal KollárNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €30.6.2017nestanovený
06.06.2017VEROBS, s.r.o., Kyjevské námestie 1453/8, 97404 Banská BystricaZmluva na poskytnutie službyposkytovanie odborných služieb vo verejnom obstsarávaní 300,00 €13.6.2017nestanovený
1713200043-ZoSZápadoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o spolupráci uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Spolupráca pri výstavbe elektroenergetických stavieb a zariadení0,00 €10.6.2017nestanovený
1000090517SPP - distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 BratislavaZmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníkarozšírenie distribučnej siete0,00 €31.5.2017nestanovený
09.05.2017Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42/6785, 919 34 Biely KostolZmluva o dielo uzatvorená podľa §§536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znenírealizácia IBV Dubovany11 580,00 €10.5.2017nestanovený
04.04.2017Fidelity Trade, s.r.o, Trstínska cesta 9, 917 01 TrnavaZmluva o zbere a zhodnotení odpaduZber odpadu 20 01 25 jedlé oleje a tuky0,30 € (jednotková)3.5.2017nestanovený
2017/02/249Ivanovičová ElenaNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2017/02/249nájom hrobového miesta č. 2490,00 €3.5.2017nestanovený
29.03.2017Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Winterova č. 66, 921 63 Piešťany Zmluva o poskytnutí peňažného darudar 500,00 €1.4.2017nestanovený
28.02.2017/1Čeliga ĽubošKúpna zmluvasporák1 400,00 €31.3.2017nestanovený
28.02.2017Erika ČeligováKúpna zmluvakúpa sporáka1 750,00 €31.3.2017nestanovený
26/001/17Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o termínovanom úvere č. 26/001/17úver 100 000,00 €31.3.2017nestanovený
27.03.2017Strečanský Marián, Strečanský Julian, Kollár Jozef, Kollárová Iveta, Kollárová LuciaKúpna zmluvaKúpa pozemkov 82 674,00 €31.3.2017nestanovený
Dodatok č.1 k 26/003/12Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o termínovanom úvere č. 26/003/12 dodatok č. 1doplnenie bodov0,00 €31.3.2017nestanovený
13.03.2017Obecný športový klub Dubovany Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZNfinančná dotácia na rok 20174 000,00 €24.3.2017nestanovený
22.03.2017Kollár Martin a Michalčíková MichaelaZmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €24.3.201731.3.2020
2017/01/227Jana HornákováNájomná zmluva na hrobové miesto č. 2017/01/227nájom hrobového miesta0,00 €16.3.2017nestanovený
1710051SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 BratislavaZmluva v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z.z.Vysporiadanie práv výkonných umelkcov0,00 €16.3.2017nestanovený
5100002095/01Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynuDodávka plynu0,00 €10.3.201728.2.2019
31.1.2017Letko Miroslav a Letková MartinaZmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €1.2.2017nestanovený
25.1.2017Jozef Benik a Renáta benikováZmluva o nájme bytu0,00 €31.1.2017nestanovený
2017/01/214Michaela SaturiováNájomná zmluva na hrobové miestonájom hrobového miesta0,00 €31.1.2017nestanovený
tz2016-12-14jv36TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, 900 31 StupavaLicenčná zmluva a zmluva o systémovej podporesystémová podpora0,00 €26.1.2017nestanovený
2017/01/357Dušan SurkošNájomná zmluva na hrobové miesto20,00 €26.1.2017nestanovený
24.1.2017Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé, 922 08 VeseléZmluva o nájme pozemkunájom pozemku pre kontajner na zber drobného stavebného odpadu0,00 €26.1.201731.12.2017
9408459317ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny spoločné priestory 434 B0,00 €26.1.2017nestanovený
9408459313ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny spoločné priestory 434 A0,00 €26.1.2017nestanovený
23.01.2017ZSE energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1Dodatok Ponuka E.Benefitdoplnenie zmlúv0,00 €26.1.2017nestanovený
18.01.2017/2Vida Ladislav a Vidová MonikaZmluva o nájme bytunájom bytu0,00 €1.2.201731.1.2020
Položky 1-50 z 414
ÚvodÚvodná stránka