Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Dubovany - oficiálne webové sídlo obce Hľadať
 
 

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - ustanovenie za opatrovníka

Rozhodnutie č. SÚS-157/2018 ustanovenie Miroslava Michalčíka, Dubovany č. 266 za opatrovníka

 

Obec Dubovany vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce - 3 stavebných pozemkov v k.úz. Horné Dubovany určených na individuálnu bytovú výstavbu - výstavbu rodinných domov

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj 3 stavebných pozemkov

 
Kópia z katastrálnej mapy

 
List vlastníctva č. 800
 LV_800.pdf (135.7 kB) LV_800.pdf (135.7 kB)

 
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dubovanoch č.8/IV/2018 zo dňa 16.04.2018

 
Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy

 
príloha 4/1 - Návrh kúpnej zmluvy

 
príloha 4/2 - Čestné vyhlásenie FO

 
príloha 4/3 - Čestné vyhlásenie PO

 
príloha 4/4 - Čestné vyhlásenie k OVS FO

 
príloha 4/5 - Čestné vyhlásenie k OVS PO

 
príloha 4/6 - Súhlas

 

TA-DUBOVANY-VNK,TS,NNK v obci Dubovany, na pozemkoch parc.č. 52,51/6,48/2,85/1,138/2 v k.ú. Horné Dubovany - STAVEBNÉ POVOLENIE (verejná vyhláška)

stavebné povolenie verejná vyhláška

 

Rozhodnutie č. 561/2017-Ba/ROP - ustanovuje Miroslava Michalčíka, Dubovany č. 266 za opatrovníka

rozhodnutie 561/2017

 

ROZHODNUTIE-povolenie na uskutočnenie vodnej stavby BOROVCE, RAKOVICE, VESELÉ, DUBOVANY - Dobudovanie verejnej kanalizácie, Veselé - rekonštrukcia a dostavba obecnej ČOV

Rozhodnutie OU-PN-OSZP_ŠVS/2017/008255-Dr

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018

návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018

 

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020

návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 -2020

 

Informácia o začastom správnom konaní v katastrálnom území Dolné Dubovany č.j. 516/2017

Informácia o začatom správnom konaní v k.úz. Dolné Dubovany č.j. 516/2017

 

Oznámenie o začatí konania

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Horné Dubovany č.j. 490/2017

 
ÚvodÚvodná stránka