Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Dubovany - oficiálne webové sídlo obce

Vítam Vás na webovskej stránke obce Dubovany. Aj takýmto spôsobom môžete získať informácie o našej obci, o dianí v nej. Budem rád, ak sa po "prelistovaní" týchto stránok, v ktorých sa dozviete niečo z histórie a predovšetkým zo súčasnosti obce, rozhodnete osobne navštíviť našu obec. Každý z Vás je u nás srdečne vítaný. Teším sa aj na pripomienky našich občanov, rady, nápady, odkazy a či len spontánne úprimné vyjadrenia. Budú pre nás inšpiráciou. Preto Vám za ne vopred ďakujem. Starosta: Miroslav Michalčík, tel. 033/ 779 61 01, fax: 033/ 773 31 22, mobil: 0905 427 119, e-mail: dubovany@stonline.sk  alebo   dubovany@dubovany.sk


 

UPOZORNENIE!!!

V stredu 12.10.2016 nebude v celej našej obci zabezpečená dodávka pitnej vody z verejného vodovou z dôvodu rozsiahlej poruchy na hlavnom potrubí. V obci bude pristavená cisterna s pitnou vodou.


 

VÝVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADOV 15.10.2016

Oznamujeme občanom, že v sobotu 15.10.2016 sa v našej obci uskutoční vývoz nebezpečných odpadov.

Medzi nebezpečné opady patria:

  • nepoškodené žiarivky, neónové trubice
  • nerozobrané chladničkjy a mrazničky
  • motorové a prevodovkové oleje, mazivá a pod.
  • farby, lepidlá a živice
  • nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články a pod.
  • nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory, mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, myši, tlačiarne a pod. 

Všetky tekuté s apolotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin nie je možné odobraž odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.

Nebezpečný odpad sa môže voziť do dvora Základnej školy s materskou školou v Dubovanoch

  • v piatok 14.10.2016 od 14.00 do 18.00 hod.
  • v sobotu 15.10.2016 od 8.00 do 18.00 hod.

 

Upozorňujeme občanov, že bol zrušený vrecový zber kompozitných obalov - tetrapakov. Tieto obaly môžete vhadzovať do 1100 litrových kontajnerov oranžovej farby, ktoré sú umiestnené pri obecnom úrade, potravinách PT Táborský a pri kostole.  


 

Záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti "Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice".

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo podľa § 37 ods. 4 zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dňa 15.04.2016 Záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti "Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice".

 


 

Zverejnenie zámeru previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa


 

OBECNÁ ZABÍJAČKA 06.02.2016


 

MAŠKARNÝ PLES 30.01.2016

javascript:nove_o_all(3729200)


 

Rozpočet na roky 2016-2018


 

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 11 ks drevín

 oznamenie.pdf (294.6 kB) oznamenie.pdf (294.6 kB)

 

Oznamujeme občanom, že na obecný úrad bola doručená Správa o hodnotení vplyvov na živnotné prostredie a Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie na pripravovaný zámer Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Do tejto správy je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Dubovanoch v úradných hodinách do 9. 10. 2015


 

Bližšie informácie o pripravovanom zámere nájdete na stránke:

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-jadrovy-zdroj-v-lokalite-jaslovske-bohunice


 

Dňa 21.07.2015 bola uverejnená súťaž na predmet zákazky: Multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy vo Vestníku verejného obstarávania.


 

DOTAZNÍK ŽIADATEĽA O PRIDELENIE NÁJOMNÉHO BYTU V OBCI DUBOVANY


 

Deň matiek 10.05.2015
 

 


 

Stavanie mája 30.04.2015

 


 

webygroup

dnes je: 25.10.2016

meniny má: Aurel


1454510

Úvodná stránka