Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Dubovany - oficiálne webové sídlo obce

Vítam Vás na webovskej stránke obce Dubovany. Aj takýmto spôsobom môžete získať informácie o našej obci, o dianí v nej. Budem rád, ak sa po "prelistovaní" týchto stránok, v ktorých sa dozviete niečo z histórie a predovšetkým zo súčasnosti obce, rozhodnete osobne navštíviť našu obec. Každý z Vás je u nás srdečne vítaný. Teším sa aj na pripomienky našich občanov, rady, nápady, odkazy a či len spontánne úprimné vyjadrenia. Budú pre nás inšpiráciou. Preto Vám za ne vopred ďakujem. Starosta: Miroslav Michalčík, tel. 033/ 779 61 01, fax: 033/ 773 31 22, mobil: 0905 427 119, e-mail: dubovany@stonline.sk  alebo   dubovany@dubovany.sk


 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovanoch

Dňa 23. mája 2016 sa o 17.00 hod. uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

1. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Správa hlavnej kontorlórky k plneniu rozpočtu za I. Q 2016

4. Plnenie rozpočtu za I. Q 2016

5. Smernice obce

6. Cenová ponuka na odpredaj pozemku p. Strečanská

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Šajtlava

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Zamborský

9. Organizačný poriadok multifunkčného ihriska

10. Rôzne

 

 


 

Záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti "Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice".

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo podľa § 37 ods. 4 zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dňa 15.04.2016 Záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti "Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice". Toto stanovisko je  uverejnené na enviroportáli na adrese:

enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-jadrovy-zdroj-v-lokalite-jaslovske-bohunice.


 

Zámer na odpredaj majetku - parc. č. 268/3 v kat. území Dolné Dubovany


 

Zápisnica z hlasovania v obci Dubovany vo voľbách do NR SR zo dňa 05.03.2016


 

OBECNÁ ZABÍJAČKA 06.02.2016


 

MAŠKARNÝ PLES 30.01.2016

javascript:nove_o_all(3729200)


 

Rozpočet na roky 2016-2018


 

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa §47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 11 ks drevín

 oznamenie.pdf (294.6 kB) oznamenie.pdf (294.6 kB)

 

Oznamujeme občanom, že na obecný úrad bola doručená Správa o hodnotení vplyvov na živnotné prostredie a Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie na pripravovaný zámer Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Do tejto správy je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Dubovanoch v úradných hodinách do 9. 10. 2015


 

Bližšie informácie o pripravovanom zámere nájdete na stránke:

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-jadrovy-zdroj-v-lokalite-jaslovske-bohunice


 

Dňa 21.07.2015 bola uverejnená súťaž na predmet zákazky: Multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy vo Vestníku verejného obstarávania.


 

DOTAZNÍK ŽIADATEĽA O PRIDELENIE NÁJOMNÉHO BYTU V OBCI DUBOVANY


 

Deň matiek 10.05.2015
 

 


 

Stavanie mája 30.04.2015

 


 

webygroup

dnes je: 26.5.2016

meniny má: Dušan


1162283

Úvodná stránka